Szczegóły ogłoszenia

NA/P/228/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.07.18 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,0 2018.07.18 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.18 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.07.18 149
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 27614,2 2018.07.18 171
Wykaz osób doc 34,5 2018.07.18 143
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.07.18 139
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2018.07.18 140
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,6 2018.07.18 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 169

Pobierz wszystkie dokumenty