Szczegóły ogłoszenia

NA/P/228/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.07.18 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,0 2018.07.18 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.18 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.07.18 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 27614,2 2018.07.18 135
Wykaz osób doc 34,5 2018.07.18 107
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.07.18 102
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2018.07.18 100
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,6 2018.07.18 111
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 133

Pobierz wszystkie dokumenty