Szczegóły ogłoszenia

NA/P/228/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.07.18 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,0 2018.07.18 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.18 169
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.07.18 176
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 27614,2 2018.07.18 195
Wykaz osób doc 34,5 2018.07.18 171
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.07.18 164
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2018.07.18 165
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,6 2018.07.18 167
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 161

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 191

Pobierz wszystkie dokumenty