Szczegóły ogłoszenia

NA/P/228/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.07.18 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,0 2018.07.18 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.18 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.07.18 96
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 27614,2 2018.07.18 124
Wykaz osób doc 34,5 2018.07.18 94
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.07.18 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2018.07.18 88
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,6 2018.07.18 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 119

Pobierz wszystkie dokumenty