Szczegóły ogłoszenia

NA/P/228/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.07.18 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,0 2018.07.18 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.18 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.07.18 129
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 27614,2 2018.07.18 152
Wykaz osób doc 34,5 2018.07.18 122
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.07.18 118
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,5 2018.07.18 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,6 2018.07.18 125
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.08.02 146

Pobierz wszystkie dokumenty