Szczegóły ogłoszenia

NA/P/229/2018

"Wykonanie przebudowy 7-miu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.18 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,8 2018.07.18 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.18 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.18 128
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 29902,1 2018.07.18 127
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.18 131
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.18 129
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,5 2018.07.18 138
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1884,1 2018.07.18 134
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.08.02 168

Pobierz wszystkie dokumenty