Szczegóły ogłoszenia

NA/P/229/2018

"Wykonanie przebudowy 7-miu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.18 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,8 2018.07.18 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.18 160
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.18 167
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 29902,1 2018.07.18 163
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.18 167
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.18 163
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,5 2018.07.18 169
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1884,1 2018.07.18 170
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.08.02 207

Pobierz wszystkie dokumenty