Szczegóły ogłoszenia

NA/P/229/2018

"Wykonanie przebudowy 7-miu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.18 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,8 2018.07.18 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.18 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.18 88
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 29902,1 2018.07.18 86
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.18 87
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.18 88
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,5 2018.07.18 98
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1884,1 2018.07.18 89
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.18 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.08.02 126

Pobierz wszystkie dokumenty