Szczegóły ogłoszenia

NA/P/232/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.07.18 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 85,7 2018.07.18 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.18 158
Formularz oferty - wzór doc 158,5 2018.07.18 168
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.18 156
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.07.18 190
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.18 160
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.07.18 182
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.07.18 161
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2018.07.30 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.03 206

Pobierz wszystkie dokumenty