Szczegóły ogłoszenia

NA/P/237/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków "K" i "H" wraz z kompensacją mocy biernej i usunięciem kolizji z planowaną inwestycją w Politechnice Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2018.07.20 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,2 2018.07.20 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.20 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.20 113
Szczegółowy opis przedmiotu umowy rar 23095,6 2018.07.20 125
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.07.20 121
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.20 124
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.07.20 123
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2018.07.20 131
Wzór umowy rar 1893,2 2018.07.20 118
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.20 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2018.07.26 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 138

Pobierz wszystkie dokumenty