Szczegóły ogłoszenia

NA/P/237/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków "K" i "H" wraz z kompensacją mocy biernej i usunięciem kolizji z planowaną inwestycją w Politechnice Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,6 2018.07.20 211

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,2 2018.07.20 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.20 146
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.20 134
Szczegółowy opis przedmiotu umowy rar 23095,6 2018.07.20 151
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.07.20 143
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.20 145
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.07.20 151
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2018.07.20 152
Wzór umowy rar 1893,2 2018.07.20 136
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.20 143

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2018.07.26 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.08.06 157

Pobierz wszystkie dokumenty