Szczegóły ogłoszenia

NA/P/205/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2018.07.23 178

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,1 2018.07.23 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.23 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.07.23 114
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.07.23 104
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.23 113
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.23 108
Wzór oferty doc 53,0 2018.07.23 102
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.07.23 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.23 106

Pobierz wszystkie dokumenty