Szczegóły ogłoszenia

NA/P/205/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,8 2018.07.23 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,1 2018.07.23 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.23 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.07.23 142
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.07.23 132
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.23 139
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.23 135
Wzór oferty doc 53,0 2018.07.23 129
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.07.23 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.23 132

Pobierz wszystkie dokumenty