Szczegóły ogłoszenia

NA/P/238/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.23 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.07.23 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.23 96
Szczegółowy opis zamówienia rar 996,6 2018.07.23 103
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.23 92
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.23 99
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2018.07.23 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1882,4 2018.07.23 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.23 88

Pobierz wszystkie dokumenty