Szczegóły ogłoszenia

NA/P/238/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.23 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.07.23 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.23 133
Szczegółowy opis zamówienia rar 996,6 2018.07.23 143
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.23 125
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.23 133
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2018.07.23 130
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1882,4 2018.07.23 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.23 121

Pobierz wszystkie dokumenty