Szczegóły ogłoszenia

NA/P/238/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.23 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.07.23 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.23 109
Szczegółowy opis zamówienia rar 996,6 2018.07.23 115
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.23 104
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.23 111
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2018.07.23 111
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1882,4 2018.07.23 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.23 102

Pobierz wszystkie dokumenty