Szczegóły ogłoszenia

NA/P/238/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.07.23 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,0 2018.07.23 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.23 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.23 155
Szczegółowy opis zamówienia rar 996,6 2018.07.23 167
Wykaz osób doc 19,3 2018.07.23 149
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.07.23 157
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2018.07.23 159
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1882,4 2018.07.23 152
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.23 145

Pobierz wszystkie dokumenty