Szczegóły ogłoszenia

NA/P/245/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,9 2018.07.27 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,0 2018.07.27 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.27 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.27 129
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.07.27 124
Wykaz osób doc 36,5 2018.07.27 128
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.27 125
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.07.27 126
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.07.27 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.27 130

Pobierz wszystkie dokumenty