Szczegóły ogłoszenia

NA/P/246/2018

"Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 56,5 2018.07.31 130

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 02.08.2018r. docx 12,5 2018.08.02 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 69,6 2018.07.31 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.31 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.07.31 63
Szczegółowy opis zamówienia docx 22,3 2018.07.31 74
Wzór oferty na dostawy docx 29,5 2018.07.31 72
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 83,0 2018.07.31 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 02.08.2018r. doc 19,6 2018.08.02 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 02.08.2018r. doc 21,0 2018.08.02 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.09 51

Pobierz wszystkie dokumenty