Szczegóły ogłoszenia

NA/P/216/2018

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 310,0 2018.08.04 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,1 2018.08.04 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 27,2 2018.08.04 59
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 176,5 2018.08.04 77
Zał nr 3 Jednolity europejski dokument zamówienia xml 123,1 2018.08.04 46
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.08.04 43
Zał nr 5 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 81,5 2018.08.04 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2018.09.13 42

Pobierz wszystkie dokumenty