Szczegóły ogłoszenia

NA/P/250/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.07 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,8 2018.08.07 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.07 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.07 92
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.08.07 102
Wykaz osób doc 19,2 2018.08.07 86
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.08.07 96
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,8 2018.08.07 92
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.08.07 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.08.07 94

Pobierz wszystkie dokumenty