Szczegóły ogłoszenia

NA/P/250/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.07 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,8 2018.08.07 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.07 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.07 126
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.08.07 137
Wykaz osób doc 19,2 2018.08.07 125
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.08.07 132
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,8 2018.08.07 127
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.08.07 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.08.07 130

Pobierz wszystkie dokumenty