Szczegóły ogłoszenia

NA/P/250/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.07 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,8 2018.08.07 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.07 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.08.07 105
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.08.07 117
Wykaz osób doc 19,2 2018.08.07 102
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.08.07 110
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,8 2018.08.07 107
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.08.07 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.08.07 108

Pobierz wszystkie dokumenty