Szczegóły ogłoszenia

NA/O/254/2018

"Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,7 2018.08.08 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 313,9 2018.08.08 97
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1661,7 2018.08.08 114
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.08 103
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2018.08.08 101
Wzór oferty na roboty budowlane doc 48,5 2018.08.08 109
Wzór umowy doc 217,5 2018.08.08 113
Zasady współdziałania pdf 1183,5 2018.08.08 101

Pobierz wszystkie dokumenty