Szczegóły ogłoszenia

NA/O/254/2018

"Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb Wydziału Chemicznego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,7 2018.08.08 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 313,9 2018.08.08 78
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1661,7 2018.08.08 94
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.08 79
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2018.08.08 80
Wzór oferty na roboty budowlane doc 48,5 2018.08.08 85
Wzór umowy doc 217,5 2018.08.08 89
Zasady współdziałania pdf 1183,5 2018.08.08 80

Pobierz wszystkie dokumenty