Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,5 2018.08.10 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2018.08.10 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.10 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.10 94
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.08.10 93
Wykaz osób doc 36,0 2018.08.10 98
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.08.10 92
Wzór oferty doc 53,0 2018.08.10 96
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.08.10 96
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.08.10 99

Pobierz wszystkie dokumenty