Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,5 2018.08.10 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,0 2018.08.10 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.08.10 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.08.10 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.08.10 121
Wykaz osób doc 36,0 2018.08.10 125
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.08.10 122
Wzór oferty doc 53,0 2018.08.10 129
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.08.10 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.08.10 142

Pobierz wszystkie dokumenty