Szczegóły ogłoszenia

NA/P/157/2018

"Dostawa samolotu dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 177,5 2018.08.10 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 170,5 2018.08.10 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.08.10 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2018.08.10 59
Wzór oferty na dostawy doc 50,0 2018.08.10 60
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2018.08.10 67

Pobierz wszystkie dokumenty