Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.14 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,8 2018.08.14 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.14 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.08.14 151
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.08.14 157
Wykaz osób doc 19,6 2018.08.14 160
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.08.14 160
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.08.14 148
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.08.14 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.08.14 149

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.29 173

Pobierz wszystkie dokumenty