Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.14 159

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,8 2018.08.14 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.14 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.08.14 85
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.08.14 97
Wykaz osób doc 19,6 2018.08.14 93
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.08.14 91
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.08.14 89
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.08.14 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.08.14 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.29 107

Pobierz wszystkie dokumenty