Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.08.14 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,8 2018.08.14 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.14 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.08.14 102
Szczegółowy opis zamówienia rar 2226,5 2018.08.14 111
Wykaz osób doc 19,6 2018.08.14 107
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.08.14 110
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.08.14 103
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.08.14 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.08.14 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.29 123

Pobierz wszystkie dokumenty