Szczegóły ogłoszenia

NA/P/255/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,7 2018.08.14 200

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.08.14 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.08.14 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.08.14 100
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.08.14 111
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.14 104
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.14 103
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.08.14 101
Wzór umowy na roboty budowlane doc 201,5 2018.08.14 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.08.14 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.30 103

Pobierz wszystkie dokumenty