Szczegóły ogłoszenia

NA/P/255/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,7 2018.08.14 185

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.08.14 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.08.14 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.08.14 84
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.08.14 96
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.14 89
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.14 89
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.08.14 86
Wzór umowy na roboty budowlane doc 201,5 2018.08.14 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.08.14 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.30 88

Pobierz wszystkie dokumenty