Szczegóły ogłoszenia

NA/P/255/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,7 2018.08.14 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.08.14 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.08.14 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.08.14 119
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.08.14 129
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.14 123
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.08.14 122
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.08.14 121
Wzór umowy na roboty budowlane doc 201,5 2018.08.14 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.08.14 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.08.30 121

Pobierz wszystkie dokumenty