Szczegóły ogłoszenia

NA/P/273/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.08.31 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,2 2018.08.31 152

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.31 169
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.08.31 144
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.08.31 170
Wykaz osób doc 18,3 2018.08.31 148
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2018.08.31 163
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.08.31 144
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.08.31 154
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.08.31 164

Pobierz wszystkie dokumenty