Szczegóły ogłoszenia

NA/P/273/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.08.31 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,2 2018.08.31 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.31 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.08.31 100
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.08.31 118
Wykaz osób doc 18,3 2018.08.31 101
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2018.08.31 113
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.08.31 96
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.08.31 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.08.31 115

Pobierz wszystkie dokumenty