Szczegóły ogłoszenia

NA/P/273/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.08.31 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,2 2018.08.31 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.31 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.08.31 84
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.08.31 100
Wykaz osób doc 18,3 2018.08.31 87
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2018.08.31 97
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.08.31 84
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.08.31 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.08.31 94

Pobierz wszystkie dokumenty