Szczegóły ogłoszenia

NA/P/273/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.08.31 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,2 2018.08.31 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.08.31 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.08.31 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.08.31 144
Wykaz osób doc 18,3 2018.08.31 126
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2018.08.31 138
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.08.31 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.08.31 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.08.31 143

Pobierz wszystkie dokumenty