Szczegóły ogłoszenia

NA/P/271/2018

"Dostawa 3 szt. dygestoriów dla Wydziału Chemicznego PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018.09.05 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 189,5 2018.09.05 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.09.05 64
Opis przedmiotu zamówienia docx 33,3 2018.09.05 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2018.09.05 62
PR Branża budowlana pdf 704,7 2018.09.05 66
PR Branża elektryczna pdf 780,8 2018.09.05 66
PR Branża sanitarna pdf 670,0 2018.09.05 83
Wykaz dostaw lub usług doc 36,0 2018.09.05 66
Wzór oferty na dostawy docx 27,2 2018.09.05 61
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 100,5 2018.09.05 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.09.05 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.09.14 66

Pobierz wszystkie dokumenty