Szczegóły ogłoszenia

NA/P/275/2018

"Naprawa poprzez wymianę serwera e-learningu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,2 2018.09.06 176

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2018.09.11 68
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 18.09.2018r. pdf 155,7 2018.09.18 54
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z 14_09_2018 doc 20,0 2018.09.14 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,1 2018.09.06 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2018.09.06 78
Szczegółowy opis zamówienia docx 20,3 2018.09.06 103
Wzór oferty na dostawy doc 26,5 2018.09.06 77
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 90,0 2018.09.06 86

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2018.09.11 82
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 18.09.2018r. doc 19,7 2018.09.18 69
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 14_09_2018 doc 18,5 2018.09.14 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.09.11 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 18.09.2018r. doc 20,7 2018.09.18 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 14_09_2018 doc 19,2 2018.09.14 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.09.28 67
Wzór oferty aktualny na dzień 18.09.2018r. docx 28,5 2018.09.18 71
Wzór umowy aktualny na dzień 18.09.2018r. doc 90,0 2018.09.18 59

Pobierz wszystkie dokumenty