Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.06 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2018.09.06 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.06 154
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.09.06 156
Wykaz osób doc 19,2 2018.09.06 153
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.06 143
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2018.09.06 154
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.09.06 142
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.09.06 152

Pobierz wszystkie dokumenty