Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.06 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2018.09.06 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.06 111
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.09.06 116
Wykaz osób doc 19,2 2018.09.06 109
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.06 102
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2018.09.06 108
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.09.06 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.09.06 105

Pobierz wszystkie dokumenty