Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.06 233

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2018.09.06 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 176
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.06 177
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.09.06 181
Wykaz osób doc 19,2 2018.09.06 180
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.06 172
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2018.09.06 177
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.09.06 169
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.09.06 176

Pobierz wszystkie dokumenty