Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.06 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2018.09.06 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 88
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.06 90
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.09.06 95
Wykaz osób doc 19,2 2018.09.06 89
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.06 82
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2018.09.06 80
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.09.06 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.09.06 89

Pobierz wszystkie dokumenty