Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2018

"Dostosowanie pomieszczeń K69 do potrzeb Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki w budynku K PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.06 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2018.09.06 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.06 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.09.06 130
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2924,2 2018.09.06 133
Wykaz osób doc 19,2 2018.09.06 129
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.06 119
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2018.09.06 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1895,2 2018.09.06 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.09.06 125

Pobierz wszystkie dokumenty