Szczegóły ogłoszenia

NA/P/284/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,3 2018.09.07 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.09.07 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.07 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.09.07 111
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.09.07 111
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.07 103
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.07 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.09.07 109
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,6 2018.09.07 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.07 116

Pobierz wszystkie dokumenty