Szczegóły ogłoszenia

NA/P/284/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,3 2018.09.07 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.09.07 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.07 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.09.07 154
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.09.07 160
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.07 148
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.07 157
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.09.07 153
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1434,6 2018.09.07 150
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.07 162

Pobierz wszystkie dokumenty