Szczegóły ogłoszenia

NA/P/286/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.11 209

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,8 2018.09.25 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2018.09.11 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.11 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.09.11 87
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2217,7 2018.09.11 112
Wykaz osób doc 19,3 2018.09.11 89
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.11 93
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.09.11 91
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.09.11 80
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.09.11 91

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2018.09.25 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.09.25 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.02 111

Pobierz wszystkie dokumenty