Szczegóły ogłoszenia

NA/P/286/2018

"Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.09.11 231

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,8 2018.09.25 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,9 2018.09.11 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.09.11 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.09.11 113
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2217,7 2018.09.11 140
Wykaz osób doc 19,3 2018.09.11 113
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.09.11 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2018.09.11 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,7 2018.09.11 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.09.11 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2018.09.25 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.09.25 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.02 146

Pobierz wszystkie dokumenty