Szczegóły ogłoszenia

NA/P/293/2018

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 62,5 2018.09.24 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 72,6 2018.09.24 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 37,3 2018.09.24 44
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia docx 821,4 2018.09.24 67
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2018.09.24 39
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.24 43
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,5 2018.09.24 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.10.02 50

Pobierz wszystkie dokumenty