Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,0 2018.09.25 236

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500241113 doc 52,0 2018.10.08 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.09.25 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.25 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.09.25 139
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.09.25 142
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 132
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 135
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.09.25 139
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1435,3 2018.09.25 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 129

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2018.10.08 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.17 122

Pobierz wszystkie dokumenty