Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2018

"Wymiana drzwi wejściowych do toalet w budynku ARCUS Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,0 2018.09.25 276

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500241113 doc 52,0 2018.10.08 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 216,5 2018.09.25 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.25 170
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.09.25 185
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 315,1 2018.09.25 183
Wykaz osób doc 35,5 2018.09.25 180
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.09.25 178
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.09.25 181
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1435,3 2018.09.25 174
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.09.25 168

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2018.10.08 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.17 164

Pobierz wszystkie dokumenty