Szczegóły ogłoszenia

NA/P/283/2018

"Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, Dostawa 5 sztuk projektorów, 5 sztuk tablic suchościeralnych wraz z wyposażeniem i okablowaniem oraz 5 sztuk systemów transmisji cyfrowej wideo."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 195,4 2018.09.28 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,7 2018.09.28 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.09.28 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2018.09.28 51
Szczegółowy opis zamówienia doc 30,3 2018.09.28 81
Wzór oferty na dostawy doc 27,3 2018.09.28 55
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 85,0 2018.09.28 54
Wzór umowy projektor doc 62,0 2018.09.28 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2018.10.04 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.08 49

Pobierz wszystkie dokumenty