Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2018

"Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.08 238

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,4 2018.10.18 131
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 24.10.2018r. pdf 14,2 2018.10.24 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2018.10.08 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.08 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.08 127
Szczegółowy opis przedm. zamówienia rar 1880,1 2018.10.08 186
Wykaz osób doc 19,5 2018.10.08 117
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.10.08 137
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2018.10.08 135
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2142,2 2018.10.08 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.10.08 130

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.18 134
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 24.10.2018r. doc 19,2 2018.10.24 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 917,3 2018.10.18 172
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 24.10.2018r. pdf 141,2 2018.10.24 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.30 163

Pobierz wszystkie dokumenty