Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2018

"Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.08 197

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,4 2018.10.18 80
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 24.10.2018r. pdf 14,2 2018.10.24 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2018.10.08 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.08 74
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.08 81
Szczegółowy opis przedm. zamówienia rar 1880,1 2018.10.08 136
Wykaz osób doc 19,5 2018.10.08 71
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.10.08 82
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2018.10.08 82
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2142,2 2018.10.08 89
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.10.08 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.18 83
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 24.10.2018r. doc 19,2 2018.10.24 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 917,3 2018.10.18 120
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 24.10.2018r. pdf 141,2 2018.10.24 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.30 118

Pobierz wszystkie dokumenty