Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2018

"Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.08 215

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,4 2018.10.18 98
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 24.10.2018r. pdf 14,2 2018.10.24 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2018.10.08 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.08 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.08 102
Szczegółowy opis przedm. zamówienia rar 1880,1 2018.10.08 154
Wykaz osób doc 19,5 2018.10.08 88
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.10.08 103
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2018.10.08 106
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2142,2 2018.10.08 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.10.08 101

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.18 101
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 24.10.2018r. doc 19,2 2018.10.24 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 917,3 2018.10.18 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 24.10.2018r. pdf 141,2 2018.10.24 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.30 132

Pobierz wszystkie dokumenty