Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2018

"Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.08 224

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,4 2018.10.18 115
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 24.10.2018r. pdf 14,2 2018.10.24 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2018.10.08 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.08 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.08 112
Szczegółowy opis przedm. zamówienia rar 1880,1 2018.10.08 166
Wykaz osób doc 19,5 2018.10.08 96
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.10.08 117
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2018.10.08 116
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2142,2 2018.10.08 113
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.10.08 112

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.18 117
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 24.10.2018r. doc 19,2 2018.10.24 107

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 917,3 2018.10.18 153
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 24.10.2018r. pdf 141,2 2018.10.24 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.30 145

Pobierz wszystkie dokumenty