Szczegóły ogłoszenia

NA/P/311/2018

"Wymiana oświetlenia w Domach Studenckich: DS. Promień, DS. Nestor, DS. Ikar, DS. Akapit, DS. Aviata"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.08 301

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,4 2018.10.18 187
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 24.10.2018r. pdf 14,2 2018.10.24 181

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2018.10.08 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.08 177
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.08 183
Szczegółowy opis przedm. zamówienia rar 1880,1 2018.10.08 240
Wykaz osób doc 19,5 2018.10.08 169
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2018.10.08 190
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,0 2018.10.08 183
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2142,2 2018.10.08 180
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.10.08 182

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.10.18 187
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 24.10.2018r. doc 19,2 2018.10.24 189

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 917,3 2018.10.18 225
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 24.10.2018r. pdf 141,2 2018.10.24 199

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.30 221

Pobierz wszystkie dokumenty