Szczegóły ogłoszenia

NA/P/323/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 184,2 2018.10.10 236

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 23,5 2018.10.24 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2018.10.10 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.10.10 155
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.10.10 150
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.10.10 156
Wykaz osób doc 36,0 2018.10.10 155
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.10 154
Wzór oferty doc 53,0 2018.10.10 160
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,3 2018.10.10 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.10 146

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.10.24 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.10.30 159

Pobierz wszystkie dokumenty