Szczegóły ogłoszenia

NA/P/326/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2018.10.11 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2018.10.11 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 180
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.11 164
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.10.11 177
Wykaz osób doc 36,5 2018.10.11 170
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.11 171
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.10.11 155
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.10.11 175
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.11 174

Pobierz wszystkie dokumenty