Szczegóły ogłoszenia

NA/P/326/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2018.10.11 158

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2018.10.11 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.11 109
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.10.11 119
Wykaz osób doc 36,5 2018.10.11 111
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.11 108
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.10.11 101
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.10.11 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.11 116

Pobierz wszystkie dokumenty