Szczegóły ogłoszenia

NA/P/326/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2018.10.11 142

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2018.10.11 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.11 96
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.10.11 100
Wykaz osób doc 36,5 2018.10.11 95
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.11 93
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.10.11 84
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.10.11 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.11 98

Pobierz wszystkie dokumenty