Szczegóły ogłoszenia

NA/P/326/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,2 2018.10.11 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 214,0 2018.10.11 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.11 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.11 137
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.10.11 152
Wykaz osób doc 36,5 2018.10.11 139
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.10.11 139
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.10.11 132
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.10.11 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.10.11 148

Pobierz wszystkie dokumenty