Szczegóły ogłoszenia

NA/P/331/2018

"Dostawa części lotniczych do samolotu Piper PA-28 Arrow dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 171,7 2018.10.17 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 174,5 2018.10.17 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.17 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.10.17 55
Wzór oferty na dostawy doc 51,0 2018.10.17 60
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,0 2018.10.17 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.25 57

Pobierz wszystkie dokumenty