Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.17 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.10.17 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.10.17 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.17 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.10.17 158
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.17 110
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.10.17 112
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.10.17 113
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.10.17 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.10.17 110

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2018.10.29 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.05 148

Pobierz wszystkie dokumenty