Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.17 254

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.10.17 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.10.17 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.17 160
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.10.17 205
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.17 158
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.10.17 160
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.10.17 161
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.10.17 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.10.17 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2018.10.29 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.05 194

Pobierz wszystkie dokumenty