Szczegóły ogłoszenia

NA/P/335/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.10.17 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.10.17 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.10.17 181
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.17 185
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.10.17 228
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.17 188
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.10.17 182
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.10.17 187
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.10.17 172
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.10.17 176

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2018.10.29 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.11.05 220

Pobierz wszystkie dokumenty