Szczegóły ogłoszenia

NA/P/332/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.10.17 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 191,5 2018.10.17 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.10.17 169
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.10.17 163
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.10.17 163
Wykaz osób doc 19,6 2018.10.17 163
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2018.10.17 164
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.10.17 172
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.10.17 161
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.10.17 156

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.11.05 200

Pobierz wszystkie dokumenty