Szczegóły ogłoszenia

NA/P/332/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.10.17 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 191,5 2018.10.17 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.10.17 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.10.17 145
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.10.17 144
Wykaz osób doc 19,6 2018.10.17 143
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2018.10.17 144
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.10.17 147
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.10.17 140
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.10.17 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.11.05 177

Pobierz wszystkie dokumenty