Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2018

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 535,0 2018.10.19 182

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 71,2 2018.10.31 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 79,1 2018.10.19 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał 1 Wzór oferty na dostawy docx 31,5 2018.10.19 48
Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 359,5 2018.10.19 93
Zał nr 3 Jednolity europejski dokument zamówienia xml 120,9 2018.10.19 38
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.10.19 32
Zał nr 5 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 82,0 2018.10.19 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 24,5 2018.10.31 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2018.11.27 27

Pobierz wszystkie dokumenty