Szczegóły ogłoszenia

NA/P/306/2018

"Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 139,8 2018.10.19 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 211,5 2018.10.19 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,1 2018.10.19 79
Formularz cenowy doc 38,5 2018.10.19 94
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 124,2 2018.10.19 83
Szczegółowy opis zamówienia doc 105,5 2018.10.19 101
Wzór oferty na dostawy doc 41,5 2018.10.19 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 96,5 2018.10.19 99
Załącznik nr 6 do SIWZ docx 20,8 2018.10.19 87
Załącznik nr 8 do SIWZ doc 30,0 2018.10.19 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,7 2018.11.07 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.11.26 99

Pobierz wszystkie dokumenty