Szczegóły ogłoszenia

NA/P/272/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,0 2018.10.31 247

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.11.08 182

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.10.31 190

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.31 169
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.10.31 162
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 25366,5 2018.10.31 223
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.31 159
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.10.31 165
Wzór oferty doc 70,0 2018.10.31 166
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1437,3 2018.10.31 185
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.10.31 156

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.11.2018 doc 22,3 2018.11.08 197
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.11.2018 doc 22,3 2018.11.09 191

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.11.16 213

Pobierz wszystkie dokumenty