Szczegóły ogłoszenia

NA/P/272/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,0 2018.10.31 279

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.11.08 214

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.10.31 229

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.31 199
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.10.31 195
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 25366,5 2018.10.31 255
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.31 190
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.10.31 193
Wzór oferty doc 70,0 2018.10.31 200
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1437,3 2018.10.31 215
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.10.31 188

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.11.2018 doc 22,3 2018.11.08 229
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.11.2018 doc 22,3 2018.11.09 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.11.16 244

Pobierz wszystkie dokumenty