Szczegóły ogłoszenia

NA/P/272/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,0 2018.10.31 221

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.11.08 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.10.31 168

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.31 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.10.31 137
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 25366,5 2018.10.31 199
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.31 133
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.10.31 140
Wzór oferty doc 70,0 2018.10.31 143
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1437,3 2018.10.31 162
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.10.31 132

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.11.2018 doc 22,3 2018.11.08 176
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.11.2018 doc 22,3 2018.11.09 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.11.16 188

Pobierz wszystkie dokumenty