Szczegóły ogłoszenia

NA/P/272/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,0 2018.10.31 175

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.11.08 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 237,0 2018.10.31 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.10.31 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.10.31 88
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 25366,5 2018.10.31 152
Wykaz osób doc 35,5 2018.10.31 82
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.10.31 92
Wzór oferty doc 70,0 2018.10.31 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1437,3 2018.10.31 112
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.10.31 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.11.2018 doc 22,3 2018.11.08 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.11.2018 doc 22,3 2018.11.09 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.11.16 138

Pobierz wszystkie dokumenty