Szczegóły ogłoszenia

NA/P/353/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,9 2018.10.31 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,3 2018.10.31 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2018.10.31 102
formularz ofertowy doc 159,5 2018.10.31 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.31 107
Szczegółowy opis zamówienia rar 27147,5 2018.10.31 126
Wykaz osób doc 20,0 2018.10.31 95
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2018.10.31 106
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,2 2018.10.31 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.10.31 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.11.16 142

Pobierz wszystkie dokumenty