Szczegóły ogłoszenia

NA/P/353/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,9 2018.10.31 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,3 2018.10.31 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2018.10.31 81
formularz ofertowy doc 159,5 2018.10.31 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.31 89
Szczegółowy opis zamówienia rar 27147,5 2018.10.31 107
Wykaz osób doc 20,0 2018.10.31 77
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2018.10.31 87
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,2 2018.10.31 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.10.31 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.11.16 122

Pobierz wszystkie dokumenty