Szczegóły ogłoszenia

NA/P/353/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,9 2018.10.31 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,3 2018.10.31 176

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2018.10.31 164
formularz ofertowy doc 159,5 2018.10.31 177
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.31 174
Szczegółowy opis zamówienia rar 27147,5 2018.10.31 190
Wykaz osób doc 20,0 2018.10.31 159
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2018.10.31 171
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,2 2018.10.31 172
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.10.31 167

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.11.16 205

Pobierz wszystkie dokumenty