Szczegóły ogłoszenia

NA/P/353/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,9 2018.10.31 200

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,3 2018.10.31 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2018.10.31 119
formularz ofertowy doc 159,5 2018.10.31 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.10.31 129
Szczegółowy opis zamówienia rar 27147,5 2018.10.31 148
Wykaz osób doc 20,0 2018.10.31 117
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2018.10.31 127
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,2 2018.10.31 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.10.31 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.11.16 161

Pobierz wszystkie dokumenty