Szczegóły ogłoszenia

NA/O/357/2018

"Dostawa palnika do natryskiwania płomieniowego. Dostawa kalibratora. Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego. Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. Dostawa stanowiska do badań. Dostawa zestawu do skanowania i kontroli spoin 2D/3D"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,8 2018.11.05 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 2 Szczególowy opis przedmiotu zamówienia docx 22,9 2018.11.05 88
Zał nr 3 Wzór umowy do zpytania ofertowego doc 63,5 2018.11.05 78

Pobierz wszystkie dokumenty