Szczegóły ogłoszenia

NA/P/338/2018

"Dostawa i montaż stanowisk audytoryjnych do auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,8 2018.11.15 125

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 14,5 2018.11.23 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,2 2018.11.15 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.11.15 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.15 42
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1729,0 2018.11.15 62
Wykaz dostaw lub usług doc 21,0 2018.11.15 42
Wykaz osób doc 19,7 2018.11.15 45
Wzór oferty na dostawy doc 25,7 2018.11.15 44
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 99,5 2018.11.15 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.15 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,1 2018.11.23 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,6 2018.11.23 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.12.03 48

Pobierz wszystkie dokumenty