Szczegóły ogłoszenia

NA/P/371/2018

"Remont laboratoriów B-18 oraz B-22 w budynku B PRz, przy ul. Wincentego Pola 2."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,3 2018.11.19 164

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.11.19 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.11.19 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.19 82
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1234,8 2018.11.19 117
Wykaz osób doc 35,0 2018.11.19 86
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.11.19 83
Wzór oferty - NOWY doc 49,5 2018.11.27 83
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane zip 1428,3 2018.11.19 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.11.19 76

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - NOWY FORMULARZ OFERTY doc 18,4 2018.11.27 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.04 117

Pobierz wszystkie dokumenty