Szczegóły ogłoszenia

NA/P/371/2018

"Remont laboratoriów B-18 oraz B-22 w budynku B PRz, przy ul. Wincentego Pola 2."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,3 2018.11.19 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.11.19 133

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.11.19 136
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.19 145
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1234,8 2018.11.19 187
Wykaz osób doc 35,0 2018.11.19 155
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.11.19 143
Wzór oferty - NOWY doc 49,5 2018.11.27 146
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane zip 1428,3 2018.11.19 158
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.11.19 143

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - NOWY FORMULARZ OFERTY doc 18,4 2018.11.27 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.04 193

Pobierz wszystkie dokumenty