Szczegóły ogłoszenia

NA/P/371/2018

"Remont laboratoriów B-18 oraz B-22 w budynku B PRz, przy ul. Wincentego Pola 2."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,3 2018.11.19 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.11.19 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.11.19 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.19 178
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1234,8 2018.11.19 215
Wykaz osób doc 35,0 2018.11.19 184
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.11.19 175
Wzór oferty - NOWY doc 49,5 2018.11.27 179
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane zip 1428,3 2018.11.19 189
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.11.19 170

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - NOWY FORMULARZ OFERTY doc 18,4 2018.11.27 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.04 221

Pobierz wszystkie dokumenty