Szczegóły ogłoszenia

NA/P/371/2018

"Remont laboratoriów B-18 oraz B-22 w budynku B PRz, przy ul. Wincentego Pola 2."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,3 2018.11.19 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.11.19 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.11.19 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.19 118
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1234,8 2018.11.19 157
Wykaz osób doc 35,0 2018.11.19 126
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2018.11.19 117
Wzór oferty - NOWY doc 49,5 2018.11.27 117
Wzór_umowy_na_roboty_budowlane zip 1428,3 2018.11.19 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.11.19 114

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - NOWY FORMULARZ OFERTY doc 18,4 2018.11.27 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.04 164

Pobierz wszystkie dokumenty