Szczegóły ogłoszenia

NA/P/374/2018

"Dostawa ciągnika rolniczego dla Działu Gospodarczego PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 177,1 2018.11.22 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2018.11.28 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 181,0 2018.11.22 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.11.22 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.11.22 46
Szczegółowy opis zamówienia doc 36,0 2018.11.22 82
Wzór oferty na dostawy NOWY doc 53,0 2018.11.28 45
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2018.11.22 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 28.11.2018 doc 23,0 2018.11.28 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,6 2018.11.26 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.12.04 41

Pobierz wszystkie dokumenty