Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 185,2 2018.11.22 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2018.11.22 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.11.22 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.22 104
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.11.22 118
Wykaz osób doc 36,0 2018.11.22 112
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.11.22 112
Wzór oferty doc 53,0 2018.11.22 117
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,4 2018.11.22 115
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.11.22 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.12.07 128

Pobierz wszystkie dokumenty