Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2018

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 185,2 2018.11.22 216

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2018.11.22 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.11.22 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.11.22 133
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 7976,7 2018.11.22 152
Wykaz osób doc 36,0 2018.11.22 140
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.11.22 138
Wzór oferty doc 53,0 2018.11.22 138
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1457,4 2018.11.22 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.11.22 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.12.07 154

Pobierz wszystkie dokumenty