Szczegóły ogłoszenia

NA/P/376/2018

"Dostawa sukcesywna w miarę potrzeb różnych akcesoriów, narzędzi i materiałów przez okres 12 miesięcy dla Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2018.11.23 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,8 2018.11.23 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.11.23 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.11.23 39
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia xls 58,0 2018.11.23 51
Wzór oferty - załącznik nr 1 SIWZ doc 49,0 2018.11.23 40
Wzór umowy doc 69,5 2018.11.23 37

Pobierz wszystkie dokumenty