Szczegóły ogłoszenia

NA/P/393/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.11.27 219

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 20,9 2018.12.07 116
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,2 2018.12.14 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.11.27 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.11.27 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.11.27 96
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.11.27 153
Wykaz osób doc 35,5 2018.11.27 107
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.11.27 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.11.27 98
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,0 2018.11.27 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.27 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 24,2 2018.12.07 117
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 14.12.2018r. doc 20,6 2018.12.14 123

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia odwołania pdf 493,9 2018.12.03 128
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do odwołania doc 19,9 2018.12.03 141

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.21 147

Pobierz wszystkie dokumenty