Szczegóły ogłoszenia

NA/P/393/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.11.27 305

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 20,9 2018.12.07 204
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,2 2018.12.14 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.11.27 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.11.27 189
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.11.27 185
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.11.27 241
Wykaz osób doc 35,5 2018.11.27 200
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.11.27 198
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.11.27 194
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,0 2018.11.27 198
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.27 192

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 24,2 2018.12.07 202
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 14.12.2018r. doc 20,6 2018.12.14 213

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia odwołania pdf 493,9 2018.12.03 212
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do odwołania doc 19,9 2018.12.03 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.21 227

Pobierz wszystkie dokumenty