Szczegóły ogłoszenia

NA/P/393/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.11.27 229

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 20,9 2018.12.07 126
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,2 2018.12.14 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.11.27 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.11.27 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.11.27 103
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.11.27 158
Wykaz osób doc 35,5 2018.11.27 115
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.11.27 122
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.11.27 104
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,0 2018.11.27 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.27 107

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 24,2 2018.12.07 123
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 14.12.2018r. doc 20,6 2018.12.14 128

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia odwołania pdf 493,9 2018.12.03 137
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do odwołania doc 19,9 2018.12.03 146

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.21 154

Pobierz wszystkie dokumenty