Szczegóły ogłoszenia

NA/P/393/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.11.27 203

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 20,9 2018.12.07 95
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,2 2018.12.14 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.11.27 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.11.27 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.11.27 79
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.11.27 129
Wykaz osób doc 35,5 2018.11.27 86
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.11.27 92
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.11.27 81
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,0 2018.11.27 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.27 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 24,2 2018.12.07 94
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 14.12.2018r. doc 20,6 2018.12.14 94

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia odwołania pdf 493,9 2018.12.03 104
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do odwołania doc 19,9 2018.12.03 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.21 123

Pobierz wszystkie dokumenty