Szczegóły ogłoszenia

NA/P/393/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.11.27 342

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 20,9 2018.12.07 242
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) nr 2 docx 13,2 2018.12.14 232

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.11.27 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.11.27 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.11.27 219
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7963,7 2018.11.27 282
Wykaz osób doc 35,5 2018.11.27 242
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.11.27 234
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2018.11.27 232
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,0 2018.11.27 235
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.11.27 234

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 24,2 2018.12.07 250
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 14.12.2018r. doc 20,6 2018.12.14 252

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia odwołania pdf 493,9 2018.12.03 251
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do odwołania doc 19,9 2018.12.03 259

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.12.21 270

Pobierz wszystkie dokumenty