Szczegóły ogłoszenia

NA/P/412/2018

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 363,8 2018.12.04 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2018.12.04 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.04 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.04 9
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 264,0 2018.12.04 39
Wzór oferty na dostawy doc 102,5 2018.12.04 13
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,5 2018.12.04 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2018.12.12 18

Pobierz wszystkie dokumenty