Szczegóły ogłoszenia

NA/P/412/2018

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 363,8 2018.12.04 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,6 2018.12.04 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.12.04 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.04 37
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 264,0 2018.12.04 72
Wzór oferty na dostawy doc 102,5 2018.12.04 45
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,5 2018.12.04 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2018.12.12 43

Pobierz wszystkie dokumenty