Szczegóły ogłoszenia

NA/P/421/2018

"Dostawa zestawu do druku 3D."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,4 2018.12.06 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,9 2018.12.06 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.12.06 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2018.12.06 51
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 29,6 2018.12.06 56
Zał nr 4 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 70,0 2018.12.06 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2018.12.14 54

Pobierz wszystkie dokumenty