Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 330

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 148
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 118
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 125
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 120
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 247
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 116
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 129
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 116

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 115
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 141

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 165
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 176
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 148
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 208

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 138
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 142
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 209

Pobierz wszystkie dokumenty