Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 401

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 226
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 198
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 201
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 198
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 331
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 194
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 206
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 212
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 195
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 196

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 193
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 213

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 241
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 254
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 217
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 288

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 214
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 226
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 280

Pobierz wszystkie dokumenty