Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 373

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 198
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 169
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 168
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 165
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 171
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 297
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 163
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 166
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 177
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 168
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 162

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 164
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 183

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 217
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 218
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 191
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 259

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 181
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 188
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 251

Pobierz wszystkie dokumenty