Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 349

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 173
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 145
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 145
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 146
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 269
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 137
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 144
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 149
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 144
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 137

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 141
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 160

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 191
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 198
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 167
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 158
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 166
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 226

Pobierz wszystkie dokumenty