Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 310

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 117
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 95
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 102
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 98

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 98
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 224
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 95
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 99
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 104
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 93
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 146
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 155
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 129
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 121
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 122
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 183

Pobierz wszystkie dokumenty