Szczegóły ogłoszenia

NA/P/398/2018

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 201,0 2018.12.10 435

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2018.12.18 262
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.20 239
Informacja o zmianach 3 (procedura uproszczona) doc 44,0 2018.12.28 233
Informacja o zmianach 5 (procedura uproszczona) doc 67,0 2019.01.10 242

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 93,9 2018.12.10 264

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,6 2018.12.10 232
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 44,1 2018.12.10 245
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 82815,4 2018.12.10 368
Wykaz osób doc 50,0 2018.12.10 228
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2018.12.10 245
Wzór oferty na roboty budowlane doc 92,0 2018.12.10 245
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,9 2018.12.10 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,7 2018.12.10 232

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 16.01.2019 doc 37,8 2019.01.16 226
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.12.2018 doc 37,0 2018.12.28 248

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 04.01.2019 zip 909,8 2019.01.04 293
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 20.12.2018 doc 39,9 2018.12.20 294
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 10.01.2019 doc 40,2 2019.01.10 259
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 18.12.2018 doc 40,8 2018.12.18 322

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 4 (procedura uproszczona) doc 43,5 2019.01.04 254
Informacja o zmianach 6 (procedura uproszczona) doc 45,0 2019.01.16 259
Informacja z otwarcia ofert doc 60,5 2019.01.24 315

Pobierz wszystkie dokumenty