Szczegóły ogłoszenia

NA/P/402/2018

"Dostawa dwuramiennego robota kolaboracyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,8 2018.12.10 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 90,6 2018.12.10 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,8 2018.12.10 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 50,3 2018.12.10 40
Wzór oferty na dostawy doc 50,8 2018.12.10 36
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 95,0 2018.12.10 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2018.12.10 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.12.21 38

Pobierz wszystkie dokumenty