Szczegóły ogłoszenia

NA/P/431/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2018.12.14 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,3 2018.12.14 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2018.12.14 161
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.14 180
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.12.14 209
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2018.12.14 177
Wykaz osób doc 19,6 2018.12.14 173
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2018.12.14 186
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.12.14 170
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.12.14 188
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.12.14 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.01.02 181

Pobierz wszystkie dokumenty