Szczegóły ogłoszenia

NA/P/431/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2018.12.14 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,3 2018.12.14 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2018.12.14 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.14 105
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.12.14 131
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2018.12.14 101
Wykaz osób doc 19,6 2018.12.14 103
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2018.12.14 113
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.12.14 101
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.12.14 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.12.14 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.01.02 108

Pobierz wszystkie dokumenty