Szczegóły ogłoszenia

NA/P/431/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,8 2018.12.14 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,3 2018.12.14 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2018.12.14 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.14 154
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.12.14 175
Wykaz dostaw lub usług doc 20,8 2018.12.14 148
Wykaz osób doc 19,6 2018.12.14 148
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2018.12.14 156
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,2 2018.12.14 145
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,5 2018.12.14 154
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2018.12.14 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.01.02 154

Pobierz wszystkie dokumenty