Szczegóły ogłoszenia

NA/P/439/2018

"Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 12 miesięcy dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,0 2018.12.28 110

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2019.01.04 52
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dnia 7_01_2019 doc 20,0 2019.01.07 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 177,5 2018.12.28 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór_oferty_na_dostawy doc 50,5 2018.12.28 62
Zał nr 2 Formularz cenowy xls 97,0 2018.12.28 69
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.12.28 56
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.12.28 53
Zał nr 5 Wzór umowy doc 81,5 2018.12.28 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,0 2019.01.04 65
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 7_01_2019 doc 19,2 2019.01.07 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.01.11 52

Pobierz wszystkie dokumenty