Szczegóły ogłoszenia

NA/P/4/2019

"Zakup skaningowego mikroskopu elektronowego oraz elektrodrążarki drutowej dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 189,2 2019.01.07 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2019.01.07 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.01.07 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.01.07 39
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 38,5 2019.01.07 57
Wzór oferty na dostawy doc 26,0 2019.01.07 44
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 84,0 2019.01.07 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2019.01.15 40

Pobierz wszystkie dokumenty