Szczegóły ogłoszenia

NA/P/12/2019

"Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania budynku F do wymagań przeciwpożarowych w zakresie oddymiania wraz z uzyskaniem prawem uzgodnień i pozwoleń oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.01.09 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,6 2019.01.09 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.01.09 29
Formularz oferty doc 63,5 2019.01.09 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.01.09 26
Szczegółowy opis zamówienia rar 16533,8 2019.01.09 45
Wykaz usług doc 22,5 2019.01.09 30
Wykaz osób doc 19,6 2019.01.09 26
Wzór umowy na usługi rar 81,1 2019.01.09 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2019.01.09 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.01.11 33
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 14.01.2019r. doc 21,6 2019.01.14 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2019.01.18 33

Pobierz wszystkie dokumenty