Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2019

"Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,6 2019.01.11 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.01.11 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.11 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.01.11 121
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 19807,3 2019.01.11 130
Wykaz osób doc 36,0 2019.01.11 122
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.01.11 118
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,0 2019.01.11 119
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1432,4 2019.01.11 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.01.11 119

Pobierz wszystkie dokumenty