Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2019

"Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,6 2019.01.11 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.01.11 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.11 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.01.11 84
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 19807,3 2019.01.11 91
Wykaz osób doc 36,0 2019.01.11 84
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.01.11 81
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,0 2019.01.11 79
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1432,4 2019.01.11 92
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.01.11 83

Pobierz wszystkie dokumenty