Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2019

"Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,6 2019.01.11 195

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.01.11 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.11 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.01.11 148
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 19807,3 2019.01.11 153
Wykaz osób doc 36,0 2019.01.11 147
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.01.11 143
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,0 2019.01.11 144
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1432,4 2019.01.11 150
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.01.11 144

Pobierz wszystkie dokumenty