Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2019

"Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,6 2019.01.11 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 212,0 2019.01.11 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.11 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.01.11 104
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 19807,3 2019.01.11 109
Wykaz osób doc 36,0 2019.01.11 105
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.01.11 100
Wzór oferty na roboty budowlane doc 54,0 2019.01.11 102
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1432,4 2019.01.11 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.01.11 102

Pobierz wszystkie dokumenty